Förstklassiga isoleringsarbeten sedan 1962

VVS-isolering / Industriisolering

VVS-isolering – teknisk isolering i detalj

Med teknisk isolering vinner både samhällsekonomi och miljön. Energipriserna ökar och det ställs allt hårdare miljökrav. Med en sundare inställning till samhället och omvärlden tänker vi oss för hur vi använder energin i våra bostäder och lokaler som står för ca 40% av Sveriges totala energianvändning. 


Med isolering av kvalité vid de tekniska installationerna, och inte bara väggisolering, kan energibehovet i samhället minska drastiskt. Det främjar miljön och sparar kilowattimmar.

Teknisk isoleringen är nödvändig för viss funktion och säkerställer distribution av värme eller kyla mellan två punkter eller för att bibehålla en bestämd temperatur. Teknisk isolering har också stor betydelse för miljön och driftekonomin då den minskar energianvändning. Den har också betydelse för hälso- och säkerhetsskäl.

Löövs Isolering AB

Vi är auktoriserade
Att välja ett auktoriserat företag är att välja ett företag som ger fullgott resultat baserat på kunskap och med garanti om rätt utförande. Vi utför följande arbeten:

All förekommande VVS isolering/teknisk isolering
Isoleringsplåtslageri
Brandskyddsisolering
Brandtätning för rör- och ventilationsgenomföringar

Löövs Isolering AB 10 års garanti ansvarsförsäkring på utför arbete

Unik garanti Vi kan erbjuda våra kunder en unik garanti vilket innebär att du som beställare och kund alltid är medförsäkrade i vår ansvarsförsäkring på alla förekommande arbeten i minst 10 år.

Offertförfrågan